Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2011

«Εκατό χρόνια από τη γέννηση του Νίκου Γ. Σβορώνου (1911-1989) - Κληρονομιά και νέες προοπτικές»
Συνέδριο του περιοδικού ΝΕΑ ΕΣΤΙΑ
8 & 9 Απριλίου 2011
«Αίθουσα Καρατζά», Εθνική Τράπεζα της Ελλάδας
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Παρασκευή, 8 Απριλίου 2011
Χαιρετισμός: 17.00΄
(Α΄ Ενότητα) Βυζαντινές Σπουδές: 17.10΄
Πρόεδρος: Κώστας Κωστής
Ομιλητές:
-Χριστίνα Αγγελίδη (ΕΙΕ/ΙΒΕ):
«Οι μέσοι βυζαντινοί χρόνοι και οι αναγνώσεις τους από τον Νίκο Σβορώνο»
-Τόνια Κιουσοπούλου (Πανεπιστήμιο Κρήτης):
«Οι βυζαντινές σπουδές στο Παρίσι και ο Νίκος Σβορώνος»
Συζήτηση: 17.50΄-18.20΄
Διάλειμμα: 18.20΄-18.40΄
(Β΄ Ενότητα) Οικονομική & Κοινωνική Ιστορία: 18.40΄
Πρόεδρος: Τόνια Κιουσοπούλου
Ομιλητές:
-Ν.Ε. Καραπιδάκης (Ιόνιο Πανεπιστήμιο):
«Οι προεκτάσεις της ανάγνωσης των κρητικών επαναστάσεων»
-Κώστας Κωστής (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο):
«Προσεγγίσεις του Νίκου Σβορώνου στη νεώτερη και σύγχρονη κοινωνική και οικονομική ιστορία»
-Πέτρος Πιζάνιας (Ιόνιο Πανεπιστήμιο):
«Μια πρόταση για την ανάδυση του εμπορικού νέου ελληνισμού, 17ος – 18ος αιώνας»
Συζήτηση: 19.40΄ -20.10΄
-ΤΕΛΟΣ ΠΡΩΤΗΣ ΗΜΕΡΑΣ-

Σάββατο, 9 Απριλίου 2011
(Γ΄ Ενότητα) Ιστοριογραφία: 10.00΄
Πρόεδρος: Ν.Ε. Καραπιδάκης
Ομιλητές:
-Ελευθερία Ζέη (Πανεπιστήμιο Κρήτης):
«Ερ. Λαμπρούς – Ν. Σβορώνος: Από την οικονομική ιστορία σε μια κοινωνική ιστορία του οικονομικού»
-Βαγγέλης Καραμανωλάκης (ΑΣΚΙ):
«Από το πανεπιστήμιο Αθηνών στην Ακαδημία: τα χρόνια της ιστοριογραφικής διαμόρφωσης του Νίκου Σβορώνου»
-Γιάννης Κουμπουρλής (Πανεπιστήμιο Κρήτης):
«Η ιστορία της ελληνικής ιστοριογραφίας και ο ‘Ζαμπέλιος’ του Νίκου Σβορώνου»
-Δημήτρης Παναγιωτόπουλος (Γεωπονικό Πανεπιστήμιο):
«Αγροτικό κίνημα χωρίς αγρότες. Τα όρια του αγροτικού ριζοσπαστισμού στο έργο του Γ. Κορδάτου και του Ν. Σβορώνου»
Συζήτηση: 11.20΄-11.50΄
Διάλειμμα: 11.50΄ -12.00΄
(Δ΄ Ενότητα) Πολιτική & Ιστορία: 12.00΄
Πρόεδρος: Βαγγέλης Καραμανωλάκης
Ομιλητές:
-Αντώνης Λιάκος (Πανεπιστήμιο Αθηνών):
«Αριστερά: σώζοντας το Έθνος»
-Τάσος Σακελλαρόπουλος (Μουσείο Μπενάκη):
«Μεταπολίτευση 1974. Πολιτικά δεδομένα – ιστοριογραφικές εξελίξεις»
-Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος (ΑΤΕΙ Καλαμάτας)
«Η επιστήμη ως ιδεολογικό σχέδιο. Ο Ν. Σβορώνος και η εθνική ιστοριογραφία στην εποχή των μεγάλων ιδεολογιών»
Συζήτηση: 13.00΄ - 13.30΄
Διάλειμμα: 13.30΄- 13.40΄
Στρογγυλή Τράπεζα: 13.40΄ -15.40΄
Συντονιστής: Σταύρος Ζουμπουλάκης
Συζητητές:
-Σπύρος Ι. Ασδραχάς (Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών ΙΝΕ/ΕΙΕ)
-Βασίλης Κρεμμυδάς (Ομότιμος Καθηγητής του Καποδιστριακού Πανεπιστημίου)
-Βασίλης Παναγιωτόπουλος (Ομότιμος Διευθυντής Ερευνών ΙΝΕ/ΕΙΕ)
-Νίκος Αλιβιζάτος (Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο)
-ΤΕΛΟΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ-
Η Οργανωτική και Επιστημονική Επιτροπή:
Σταύρος Ζουμπουλάκης – Ν.E. Καραπιδάκης – Δημήτρης Π. Σωτηρόπουλος

* Η «Αίθουσα Καρατζά» δίδεται έπεται από ευγενική παραχώρηση της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδας

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου