Τετάρτη, 10 Οκτωβρίου 2012

Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΡΗΞΕΩΝ - Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1940


Η ελληνική κοινωνία στη δεκαετία του 1940

Συλλογικό έργο
επιμέλεια: Πολυμέρης ΒόγληςΦλώρα ΤσίλαγαΙάσονας ΧανδρινόςΜενέλαος Χαραλαμπίδης

Επίκεντρο, 2012
384 σελ.
ISBN 978-960-458-363-8

Τιμή € 22,00

Η πλούσια και συχνά έντονη συζήτηση για την δεκαετία του 1940 έχει αναδείξει μια σειρά από ζητήματα, τα οποία είναι κομβικά στις δραματικές κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις εκείνης της εποχής. Η εμφύλια διαμάχη μεταξύ εαμικών οργανώσεων και Ταγμάτων Ασφαλείας, ο ρόλος των μειονοτήτων, ο τρόπος διανομής της ξένης βοήθειας, η εκκαθάριση του κρατικού μηχανισμού από τους συνεργάτες των κατακτητών, οι μετακινήσεις πληθυσμών στην ύπαιθρο, η κινητοποίηση των γυναικών, δημιούργησαν νέα δεδομένα για την ελληνική κοινωνία, δρομολόγησαν πολιτικές εξελίξεις ή αποτέλεσαν αιτίες νέων συγκρούσεων. Στον τόμο αυτό νέοι ιστορικοί προσεγγίζουν αυτά τα ζητήματα προσκομίζοντας νέα στοιχεία, προτείνοντας νέες ερμηνείες και ανοίγοντας νέα πεδία ιστορικής έρευνας, τα οποία μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τις ρήξεις που έγιναν την ελληνική κοινωνία στην δεκαετία του 1940.Περιεχόµενα 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Γιάννης Σκαλιδάκης  
Η διανοµή της ξένης βοήθειας στην επαρχία την περίοδο 
της Κατοχής: κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις  

Μαρία Καβάλα  
Οι οικονοµικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων 
της Θεσσαλονίκης στα χρόνια της Κατοχής  

∆ηµήτρης Θρασυβούλου  
Εφοδιασµός και πολιτική στην απελευθερωµένη Σάµο. 
Το φιλελεύθερο πείραµα Γρηγορίου  

Βασιλική Λάζου 
Οι «εσωτερικοί πρόσφυγες» του εµφυλίου πολέµου.  
Ζητήµατα χαρακτηρισµού και πρόνοιας  

Φλώρα Τσίλαγα 
∆ράσεις και αντιδράσεις µεροληψίας:  
η αποστολή της UNRRA στην Ελλάδα, 1945-1947  

Μενέλαος Χαραλαµπίδης 
∆ιεύθυνση Ειδικής Ασφαλείας του Κράτους.  
Η αιχµή του αντικοµµουνιστικού αγώνα της κυβέρνησης Ράλλη 
στην κατοχική Αθήνα  

Ιάσονας Χανδρινός 
Οργάνωση Περιφρούρησης Λαϊκού Αγώνα (ΟΠΛΑ): 
Μια πρώτη προσέγγιση  1956  ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

∆ηµήτρης Κουσουρής
Η εκκαθάριση των εκκαθαριστών. 
Το δικαστικό σώµα και η συνέχεια του κράτους 1944-1945    

Νίκος Βαφέας – Βαγγέλης Τζούκας 
Η πολιτική κληρονοµιά του Ε∆ΕΣ:  
Το Εθνικόν Κόµµα Ελλάδος (1945-1950)  

Ραϋµόνδος Αλβανός 
Οι πολιτικές επιλογές των σλαβόφωνων της ∆υτικής Μακεδονίας 
στον ελληνικό εµφύλιο πόλεµο  

Πολυµέρης Βόγλης 
«Γυναίκες που πολεµούν σαν άντρες». 
Θεωρήσεις του φύλου στο ∆ηµοκρατικό Στρατό Ελλάδας 

Λουκής Χασιώτης  
Η σύνδεση του ισπανικού και του ελληνικού  
εµφύλιου πολέµου στη δεκαετία του 1940  
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου