Τετάρτη, 28 Νοεμβρίου 2012

Μέλη του Εθνικού Συμβουλίου (1944) - Μια εισαγωγή

Στο πλαίσιο της διατριβής μου για την Πολιτική Επιτροπή Εθνικής Απελευθέρωσης, έκανα μια έρευνα για τη συγκέντρωση βιογραφικών στοιχείων των μελών του Εθνικού Συμβουλίου που συνήλθε στις Κορυσχάδες Ευρυτάνίας το Μάιο του 1944. Η τελική σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου δεν είναι αυτονόητη. Έχουν κυκλοφορήσει διαφορετικοί κατάλογοι με τα ονόματα των εθνοσυμβούλων, όπου κάποια ονόματα έχουν παραφραστεί ενώ και οι τόποι αντιπροσώπευσης δεν συμπίπτουν απόλυτα.

Η εισήγηση του Γιώργη Σιάντου, Γραμματέα Εσωτερικών, για την Αυτοδιοίκηση και την Πολιτοφυλακή που έκανε στο Εθνικό Συμβούλιο στις 20 Μαΐου, και στην οποία βασίζονται οι μετέπειτα αναφορές για τη σύνθεση του Εθνικού Συμβουλίου υπάρχει σε δύο (τουλάχιστον) διαφορετικές μορφές όπου οι αριθμοί των εθνοσυμβούλων που δίνονται είναι διαφορετικοί. Η μια είναι στα περιληπτικά πρακτικά του Εθνικού Συμβουλίου, που βασίζονται, σύμφωνα με την έκδοση του 1992, σε ειδική έκδοση-ανατύπωση της εφημερίδας Λεύτερος Μωρηάς του Ιουνίου 1944.  Η δεύτερη, που περιλαμβάνεται στην έκδοση Κείμενα της Εθνικής Αντίστασης (τόμος Β΄), βασίζεται σε δημοσίευμα της Ελεύθερης Ελλάδας, την επόμενη της ομιλίας (21 Μαΐου).
Όπως αντιλαμβανόμαστε, είτε λόγω λάθος υπολογισμών είτε και λόγω τυπογραφικών αβλεψιών, δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε τον ακριβή αριθμό των εθνοσυμβούλων.

Τα αποτελέσματα της έρευνας αυτής για τους εθνοσυμβούλους παρήγαγε ενδιαφέροντα αποτελέσματα και σίγουρα μια ολοκληρωμένη ειδική μελέτη είναι απαραίτητη για αυτήν την πτυχή της Αντίστασης. Ένα στοιχείο που τεκμηριώνεται είναι ότι μπορούμε πλέον να αναφέρουμε (πάντα με βάση τα υπάρχοντα στοιχεία) πως οι βουλευτές του 1936 που δήλωσαν συμμετοχή στο Εθνικό Συμβούλιο ήταν 24 και όχι 22 όπως έχει γίνει κοινώς αποδεκτό στη βιβλιογραφία. Το σύνολο εθνοσυμβούλων (εκλεγμένων και βουλευτών 1936) κυμαίνεται από 202 ως 214, με τους παρόντες στις Κορυσχάδες να είναι αρκετά λιγότεροι. Ικανοποιητικά βιογραφικά στοιχεία έχουν βρεθεί για περίπου τους μισούς και υπάρχουν πάρα πολλοί, για τους οποίους δεν υπάρχει κανένα στοιχείο πέραν του ονόματος τους σε μια λίστα. Η συγκέντρωση των στοιχείων του συνόλου των εθνοσυμβούλων είναι σημαντική από μόνη της αλλά η επεξεργασία στοιχείων όπως ηλικίες, επαγγέλματα, τόποι καταγωγής, προγενέστερη ή μεταγενέστερη δράση, μπορούν να μας οδηγήσουν σε ακόμα σημαντικότερα συμπεράσματα για τη σύνθεση του εαμικού κινήματος - πολιτική και κοινωνική.
Μέσω λοιπόν του ιστολογίου αυτού, θα δημοσιευτούν σε τακτά διαστήματα, βιογραφικά εθνοσυμβούλων (ξεκινώντας όχι από τους γνωστότερους) με τη σκέψη ότι μπορούν να φανούν ενδιαφέροντα και με την ελπίδα να αποτελέσουν έναυσμα για τη συγκέντρωση και άλλων στοιχείων είτε για τους παρουσιαζόμενους είτε -πολύ περισσότερο- για άλλους, ακόμα άγνωστους σε μας.Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου