Σάββατο, 5 Ιανουαρίου 2013

Βιβλιοπαρουσίαση: Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΡΗΞΕΩΝ. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1940
Η ΕΠΟΧΗ ΤΩΝ ΡΗΞΕΩΝ 
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΗΝ ΔΕΚΑΕΤΙΑ ΤΟΥ 1940

Επιμέλεια: Πολυμέρης Βόγλης, Φλώρα Τσίλαγα, Ιάσονας Χανδρινός, Μενέλαος Χαραλαμπίδης  

Σελίδες: 384
ISBN: 9789604583638 
Τιμή: 22,00 € (συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.)
 
Εξαιρετικά ενδιαφέρουσα συλλογή πρωτότυπων μελετών για τις ριζικές αλλαγές που συντελέστηκαν στην ελληνική κοινωνία στη διάρκεια της κρίσιμης δεκαετίας του 1940. 
Η πλούσια και συχνά έντονη συζήτηση για την δεκαετία του 1940 έχει αναδείξει μια σειρά από ζητήματα, τα οποία είναι κομβικά στις δραματικές κοινωνικές και πολιτικές εξελίξεις εκείνης της εποχής. Η εμφύλια διαμάχη μεταξύ εαμικών οργανώσεων και Ταγμάτων Ασφαλείας, ο ρόλος των μειονοτήτων, ο τρόπος διανομής της ξένης βοήθειας, η εκκαθάριση του κρατικού μηχανισμού από τους συνεργάτες των κατακτητών, οι μετακινήσεις πληθυσμών στην ύπαιθρο, η κινητοποίηση των γυναικών, δημιούργησαν νέα δεδομένα για την ελληνική κοινωνία, δρομολόγησαν πολιτικές εξελίξεις ή αποτέλεσαν αιτίες νέων συγκρούσεων.
Στον τόμο αυτό νέοι ιστορικοί προσεγγίζουν αυτά τα ζητήματα προσκομίζοντας άγνωστα στοιχεία, προτείνοντας νέες ερμηνείες και ανοίγοντας νέα πεδία ιστορικής έρευνας, τα οποία μας επιτρέπουν να κατανοήσουμε τις ρήξεις που έγιναν την ελληνική κοινωνία στην δεκαετία του 1940.

Περιεχόμενα

Γιάννης Σκαλιδάκης
Η διανομή της ξένης βοήθειας στην επαρχία την περίοδο 
της Κατοχής: κοινωνικές και πολιτικές διαστάσεις 
Μαρία Καβάλα
Οι οικονομικές δραστηριότητες των επιχειρήσεων
 της Θεσσαλονίκης στα χρόνια της Κατοχής 
∆ημήτρης Θρασυβούλου
Εφοδιασμός και πολιτική στην απελευθερωμένη Σάμο.
 Το φιλελεύθερο πείραμα Γρηγορίου 
Βασιλική Λάζου

Οι «εσωτερικοί πρόσφυγες» του εμφυλίου πολέμου.
 Ζητήματα χαρακτηρισμού και πρόνοιας 
Φλώρα Τσίλαγα

∆ράσεις και αντιδράσεις μεροληψίας:
 η αποστολή της UNRRA στην Ελλάδα, 1945-1947
Μενέλαος Χαραλαμπίδης

∆ιεύθυνση Ειδικής Ασφαλείας του Κράτους.
 Η αιχμή του αντικομμουνιστικού αγώνα της κυβέρνησης Ράλλη
 στην κατοχική Αθήνα 
Ιάσονας Χανδρινός
Οργάνωση Περιφρούρησης Λαϊκού Αγώνα (ΟΠΛΑ):
 Μια πρώτη προσέγγιση 
∆ημήτρης Κουσουρής

Η εκκαθάριση των εκκαθαριστών. 
Το δικαστικό σώμα και η συνέχεια του κράτους 1944-1945 
Νίκος Βαφέας – Βαγγέλης Τζούκας

Η πολιτική κληρονομιά του Ε∆ΕΣ:
 Το Εθνικόν Κόμμα Ελλάδος (1945-1950) 
Ραϋμόνδος Αλβανός

Οι πολιτικές επιλογές των σλαβόφωνων της ∆υτικής Μακεδονίας στον ελληνικό εμφύλιο πόλεμο 
Πολυμέρης Βόγλης

«Γυναίκες που πολεμούν σαν άντρες».
 Θεωρήσεις του φύλου στο ∆ημοκρατικό Στρατό Ελλάδας 
Λουκής Χασιώτης
Η σύνδεση του ισπανικού και του ελληνικού
 εμφύλιου πολέμου στη δεκαετία του 1940

Για να διαβάσετε την εισαγωγή του βιβλίου:
http://www.epikentro.gr/index.php?isbn=9789604583638   
Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου