Τετάρτη 7 Μαρτίου 2012

εκδήλωση – συζήτηση : ΓΥΝΑΙΚΑ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΜΝΗΜΗ

Κυριακή 11 Μαρτίου 2012 , ώρα 7:30 μ.μ.


εκδήλωση – συζήτηση :
ΓΥΝΑΙΚΑ – ΑΝΤΙΣΤΑΣΗ – ΜΝΗΜΗ

Συμμετέχουν :
-Ρόζα Οικονόμου, Επονίτισσα
Οι μνήμες μου από την ΕΠΟΝ
- Ελισάβετ Λιανή, υποψ. διδάκτωρ ιστορίας
Επονίτισσα – Αντάρτισσα-Μαχήτρια.
Μαρτυρίες και μαρτύρια
- Τασούλα Βερβενιώτη, Ιστορικός
Η μνήμη για τη “Γυναίκα της Αντίστασης”. Από τη δεκαετία του 1940 έως και τη σημερινή συγκυρία.
.
«Μια ελευθερία ηθέλαμε κι εμείς σαν γυναίκες οπού ήμασταν, να έχουμε το δικαίωμα να μιλούμε, να μην είμαστε στους άντρες… να μας δέρνουν και να δουλεύουμε.
Ηθέλαμε κι εμείς λευτεριά.
Εδώ βγήκαμε στα βουνά, πυρομαχικά να κουβαλούμε στον ώμο, πολυβολείο να κάνουμε, μέρα νύχτα να δουλεύουμε, συνδέσμοι, πηγαίναμε κι εμείς συνδέσμοι γυναίκες, ας είμαστε γυναίκες, κι ηθέλαμε κι εμείς το καλό να μας έρθει.
Να έχουμε μια λευτεριά, να μην έχουμε σκλαβιά, πώς το λέμε,……. να μην μπορούμε να μιλήσουμε ;
»….